Studiedag

Förskolan är stängd 21 maj

Denna dag är förskolan stängd. Om ni har behov av omsorg detta datum så behöver vi få veta detta minst en vecka innan. Kontakta i så fall biträdande förskolechef.

Anneli Hesselbäck

anneli.hesselback@uppsala.se

018-727 62 64

26 februari 2018