Förskolor tilldelas Uppsala kommuns jämställdhetspris 2018

Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde har tilldelats Uppsala kommuns jämställdhetspris 2018. Uppsala kommuns jämställdhetspris uppmärksammar och lyfter fram verksamheter och medarbetare inom Uppsala kommun som bidragit till varaktig jämställdhet genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete.

Juryns motivering lyder: ”Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde har på ett medvetet, strukturerat och genomgripande sätt integrerat jämställdhetsperspektivet och andra centrala perspektiv i ett större jämställdhetsarbete. Verksamheten har hittat en modell för sitt arbete som visar på styrkan i att skapa öppna och inkluderande rum för att inte bara driva jämställdhetsfrågorna och normkritik, utan för att utveckla verksamhetens kvalité och ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och kunskap. Fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet, strategiska plattformar och handlingsplaner hjälper verksamheterna att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.”

 

 

3 april 2018