Studiedag 15 mars & 27 maj

Dessa dagar harförskolan stängd. Om ni har behov av omsorg detta datum så behöver vi få veta detta minst två vecka innan. Kontakta i så fall biträdande förskolechef.

Anneli Hesselbäck

anneli.hesselback@uppsala.se

018-727 62 64

23 augusti 2018