Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

Väpnarens förskola har en IKT-profil (informations- och kommunikationsteknik). Det betyder att vi använder oss av digitala verktyg för att främja barnens lärande, dokumentera och reflektera kring lärprocesser. IKT underlättar också vår kommunikation med vårdnadshavare och administrationen.

Lärplattan har blivit ett naturligt verktyg i detta sammanhang, både för barnen och personalen. Med hjälp av projektorer skapar vi miljöer som väcker barnens fantasi och lust att utforska. Vårt arbete med digitala verktyg och i virtuella miljöer berikar den fysiska lärmiljön i stället för att ersätta den. När t.ex. pensel och vattenfärg möter projicerade bilder uppstår nya kreativa möjligheter för barnen att uttrycka sig.

Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter. Därför väljer vi verktyg och appar som främjar barnens möjligheter att skapa och uttrycka sig, t.ex. digitala berättelser, animeringsfilmer, Greenscreen och programmering.

Här kan du läsa våra rapporter från vår tid som IKT-pilotförskola.

Uppdaterad:

Andra sidor under: IKT (Informations- och kommunikationsteknik)