Kontakt

Rektor
Anneli Hesselbäck

Förskollärare

Ewa-Brith Sunnerberg

Förskollärare

Julia Eriksson

Barnskötare

Mattias Petersson

Barnskötare

Gustaf Flyberg

Barnskötare

Linn Willebrand

Resurs

Vendela Axnér

Resurs

Johanna Hansson

Barnskötare

Assem Albitar

Grävlingsgrytet

Förskollärare

Anna Håkansson

Förskollärare

Caroline Fredberger (f-led)

Förskollärare

Monica Andersson

Barnskötare

Jonas Idar

Barnskötare

Rabih Kasbah

Barnskötare

Marie Paschen

Barnskötare

Anna Rolander

Barnskötare

Jihan Rabi

Förskollärare

Linda Håkansson

Förskollärare

Marie Andersson

Förskollärare

Thomas Mauritz (f-led.)

Barnskötare

Margita Zetterlind Parsjö

Barnskötare

Anette Rengren

Barnskötare

Pushpa Leanage

Förskollärare

Linnea Sundström

Förskollärare

Xanthippi Mantzidou

Förskollärare

Jessica Hammarström

Barnskötare

Maria Vantola

Barnskötare

Nusrat Shirin
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt