Kontakt

Rektor
Anneli Hesselbäck

Förskollärare

Ewa-Brith Sunnerberg

Förskollärare

Julia Nordenlöw

Förskollärare

Jessica Hammarström

Barnskötare

Mattias Petersson

Barnskötare

Gustaf Flyberg

Barnskötare

Linn Willebrand

Resurs

Johanna Hansson

Grävlingsgrytet

Förskollärare

Anna Håkansson

Förskollärare

Monica Andersson

Barnskötare

Jonas Idar

Barnskötare

Rabih Kasbah

Barnskötare

Marie Paschen

Barnskötare

Anna Rolander

Förskollärare

Linda Håkansson

Förskollärare

Marie Andersson

Förskollärare

Thomas Mauritz

Barnskötare

Margita Zetterlind Parsjö

Barnskötare

Anette Rengren

Förskollärare

Caroline Fredberger

Förskollärare

Linnea Sundström

Barnskötare

Maria Vantola

Barnskötare

Nusrat Shirin

Barnskötare

Åsa Wolrath
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt