Datum för studiebesök

Att bli en mediaproducentFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja och utforska hur teknik fungerar i vardagen.
Vi kombinerar det digitala med det analoga i våra projekt och andra aktiviteter.

Studiebesök
Onsdagar kl. 17.30 - 19.30

Vårens datum
27 februari
27 mars Fullt
24 april Fullt
29 maj Fullt

Höstens datum
28/8 Fullt
25/9 Fullt
23/10
27/11

Kontakta biträdande förskolechef
Anneli Hesselbäck
018-727 62 64 
Epost: Anneli Hesselbäck

Uppdaterad: