Väpnarens förskola

Förskola med IKT-profil (informations- och kommunikationsteknik)

Vår förskola är belägen i Tunabackar mellan Fyrisfjäderns grönområde och Tunakolonin/Tunabergsskolan. Vi började vår verksamhet 12 januari 2011.

På Väpnarens förskola arbetar vi med fokus på ett lustfyllt lärande med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Det innebär att vi använder IKT som stöd samt som ett redskap för att synliggöra barnets lärande.

Vi använder oss av Unikum som plattform för dokumentation och för kommunikation med vårdnadshavare.

Något som både pedagoger och föräldrar på Väpnaren värderar högt är att ge barnen möjlighet till daglig utevistelse. Vi har två stora fina förskolegårdar med lekmaterial som utmanar motorik och lockar till lek och rörelse. Det finns även bänkar och gräsytor där vi kan ta det lugnt och läsa en bok samt samlas för fruktstund eller sång.

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade förskollärare, barnskötare och annan pedagogiskt utbildade pedagoger med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har frågor!

Hitta hit

Uppdaterad:

Andra sidor under: Väpnarens förskola