Introduktion

Under introduktionen deltar du tillsammans med ditt barn i förskolans aktiviteter. Vi pedagoger har ansvar för att erbjuda barnen aktiviteter och miljöer som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande. Vi vill ge ditt barn möjlighet att möta de andra barnen, förskolans miljöer och material samt oss pedagoger. Därigenom vill vi skapa relationer, trygghet och lärande.

Under introduktionen är du ett stöd för ditt barn i att upptäcka miljöer och material, prova på och ta kontakt med andra barn och pedagoger. Om barnet går iväg för att undersöka något på egen hand så låt barnet gå. Vid omvårdnadssituationer som t.ex. av- och påklädning, blöjbyten/toalettbesök, lunch och vila hjälper du ditt barn om inte barnet aktivt visar att han/hon vill att pedagogen ska hjälpa till.

När det är dags att lämna barnet en stund kommer vi tillsammans överens om det. I början stannar du kvar på förskolan eller i dess närhet så att du snabbt kan komma tillbaka om ditt barn behöver dig. Lite längre in i introduktionen kan du lämna förskolan men måste finnas tillgänglig så att vi kan nå dig om du behövs. När det är dags att lämna ditt barn till oss pedagoger på förskolan säger du hejdå till barnet. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig. Det är viktigt att försöka komma varje dag om inte ditt barn blir sjukt.

Uppdaterad: