Värdegrund

Barn leker med degFör att skapa samsyn kring förhållningssätt och diskutera hur vi förstår förskolans värdegrund har vi under läsåret 2011/2012 arbetat med värdgrunden. Detta blev grunden för vårt arbete med att ta fram en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Vi har diskuterat värdegrundsord både bland pedagoger och på föräldramötena och tillsammans beslutat oss för att Väpnarens verksamhet ska vara:

 

Trygg, rolig och utvecklande

Väpnarens värdegrundsord.pdf (PDF, 84 KB)

 

Uppdaterad: