Värdegrund

Barn leker med deg

På Väpnarens förskola arbetar vi dagligen med normer och värden och att upprätthålla vår värdegrund. Detta arbete har sin utgångspunkt i förskolans styrdokument (Skollagen och Läroplan för förskolan Lpfö 18) samt andra dokument som förskolans utbildning grundar sig på. Dessa dokument har arbetats fram i olika forum där rektor, förskollärare och barnskötare har varit delaktiga.