Verksamhetsidé

 Verksamhetsidé i lera

Med demokratiuppdraget som utgångspunkt gör vi skillnad.

Genom inflytande och delaktighet skapar barnen samhället, tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare.

Vi erkänner varandra och har tilltro till allas förmågor.

Uppdaterad: