Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Digitalisering

Väpnarens förskola har en profil gällande digitalisering. Vi använder oss av digitala verktyg för att främja barnens lärande, dokumentera och reflektera kring lärprocesser. Digitalisering underlättar också vår kommunikation med vårdnadshavare och administrationen.

Digitala verktyg har blivit en naturlig del i vår verksamhet, både för barnen och personalen. Med hjälp av projektorer skapar vi miljöer som väcker barnens fantasi och lust att utforska. Vårt arbete med digitala verktyg och i virtuella miljöer berikar den fysiska lärmiljön i stället för att ersätta den. När t.ex. pensel och vattenfärg möter projicerade bilder uppstår nya kreativa möjligheter för barnen att uttrycka sig.

Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter. Därför väljer vi verktyg och appar som främjar barnens möjligheter att skapa och uttrycka sig, t.ex. digitala berättelser, animeringsfilmer, Greenscreen och programmering.

Här kan du läsa våra rapporter från vår tid som IKT-pilotförskola (information - kommunikation och teknik)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Digitalisering